Victor Ramström

Victor Ramström

POSK har inget emot dig Birgitta Axelsson Edström

KyrkanPosted by Victor Ramström 27 Nov, 2013 23:43

Denna bloggpost är ett svar på ett blogginlägg av Birgitta Axelsson Edström med rubriken ”POSK i Kalmar: Vad har ni emot mig?” Du kan läsa den här.

Jag vill börja med att meddela att POSK i Kalmar inte har något emot dig. Tvärtom välkomnar vi att du numera finns med som förtroendevald i Kalmar.

Låt mig ge lite bakgrundsinformation.
Under flera mandatperioder har POSK blivit "överkörda" av de två övriga nomineringsgrupperna i Kalmar. Trots att POSK förra mandatperioden hade 49.3% av rösterna så fick vi ta de poster som blev över när Socialdemokraterna och Borgerlig samling samarbetade. Och visst det är helt okej att göra så. Det som inte är bra med det hela är att man velat tysta ner detta utåt mot väljarna och har aldrig meddelat att man samarbetar.

Inför kyrkovalet i år pratades det mycket om att vi i nomineringsgrupperna skulle försöka att utse rätt person på rätt plats istället för att se prestigen, något som vi i POSK snabbt märkte var tomma ord.
När resultatet av detta kyrkovalet var klart så försökte vi att hitta grupper att samarbeta med. Något som gick bra till en början. Men när det började spridas lögner om oss i POSK så stod vi till slut själva. Istället för att ljuga så hade vi varit ärliga hela tiden och det är vi stolta över.

När valberedningen träffades så bestämdes att:
"När det gäller tillsättning av ledamöter och ersättare i kyrkorådet utgår man från principen att presidiet i kyrkofullmäktige inte ska sitta i kyrkorådet.” Detta finns att läsa i valberedningens protokoll.
En princip som vi ifrån POSK tycker är mycket viktig och har pratat om under en lång tid. Tyvärr valde majoriteten i valberedningen att bortse från sin egen princip.
Reservationen på sammanträdet med kyrkofullmäktige var alltså inte riktat mot dig personligen utan hade kommit upp oavsett vem i kyrkofullmäktiges presidie som blivit föreslagen att finnas med i kyrkorådet.

När det gäller ordförande i arbetsmiljöutskottet så är inte heller den reservationen riktad personligen mot dig. För fyra år sedan fick POSK och Lars Björk den ordförandeposten och han har under dessa år skött detta arbete utmärkt, blivit ordentligt utbildad och fått beröm från samtliga nomineringsgrupper och övriga inblandade i arbetsmiljöfrågor. Från POSK ser vi det som slöseri att kasta bort den kunskapen och engagemanget.
Jag vill återigen förtydliga att detta INTE är riktat mot dig personligen, reservationerna hade kommit oavsett vilken person som blivit nominerad.

Jag tycker att det är tråkigt att du inte varit uppmärksam och sett den stora sänkning av medelåldern som sker när POSKs ledamöter och ersättare kliver in i Ulfåsasalen när det är kyrkofullmäktige. Om det är någon grupp som har satsat på att föryngra så är det just POSK. Vi har 4 ledamöter och 2 ersättare i kyrkorådet, varav jag blivit vice ordförande och är 23 år. Den äldsta av dessa personer är 67 år, och medelåldern är 50 år. Dessutom 50/50 i förhållandet kvinnor och män.

Delvis med tanke på detta undrar jag var du har sett att vi utser äldre herrar till det ena uppdraget efter det andra? Tvärtom. I själva verket så är det den sida som du själv stödjer (Socialdemokraterna, Borgerlig Samling, ÖKA och ViSK) som utser äldre herrar till det ena uppdraget efter det andra. Detta finns att läsa i både protokoll till kyrkofullmäktige och kallelse till kyrkorådet.

Jag vill återigen belysa att ingen av de reservationerna som lämnats är riktad mot dig personligen, POSK har inget emot dig. Jag ser fram emot ett gott samarbete i kyrkorådet!

Victor Ramström
ordförande POSK i Kalmar Pastorat


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.