Victor Ramström

Victor Ramström

Resultatet av valet

POSKPosted by Victor Ramström 05 Nov, 2013 23:47
I Kalmar har vi POSKare inte varit mycket värda de senaste mandatperioderna. När det kommer till att välja poster i början av mandatperioden så har man sett på oss som något som katten släpat in. Förmodligen för att vi alla är aktiva i församlingslivet, inte självklart har partipolitisk erfarenhet men trots det så har vi kunskap.

Vid valet 2009 var det tre nomineringsgrupper i staden: POSK, Borgerlig Samling och Socialdemokraterna. POSK fick 49,3% av rösterna, men det kunde ju inte bara vara så att vi kunde få några ordförande poster. Hur skulle det se ut? Att följa väljarnas tydliga signal, det går ju inte och det går ju inte heller att se till vem som har mest kunskap.
Istället slog sig på ett tidigare beprövat sätt Socialdemokraterna och Borgerlig Samling samman och knuffade bort POSK helt. Det skulle väljaren som röstade på sossarna veta om: att det i praktiken innebar en röst på Moderaterna. Och tvärtom. Tycka vad man vill om det, så gick det i allafall till men det är historia nu. POSK lyckades däremot få ordförandeposten i fyra utav fem direktvalda Kyrkoråd då.

Inför valet i år den 15 september. Så tillkom det ytterligare två nomineringsgrupper i Kalmar. Nu totalt fem stycken. Nya var ÖKA - Öppen Kyrka för all och ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan. Lika godtrogna som vi visat oss vara i Kalmar så hoppades vi på att få många röster och satsade stort. Talade inte så mycket om hur de andra nomineringsgrupperna brukade sammarbeta, vi visste ju inte hur de skulle göra i år. Nu vet vi... POSK minskade ner till 42,5% i valet men är fortfarande klart störst.
Det nyvalda Kyrkofullmäktige har nu hunnit samlas för både ett första och ett andra konstituerande sammanträde. Efter första mötet stod det klart att alla de 4 andra grupperna gått emot POSK. Röstetalen blev 15 mot 19. Borgerlig Samling och Sossarna gick in i valteknisk samverkan. Till stöd hade de ÖKA och ViSK.
Någonstans kan jag förstå att man kan göra såhär om det skulle handla om en mer kompetent kandidat till ordförandeposten i fullmäktige. Men när den andra sidan plockar fram ett svagare kort som under något år nu tidigare fått rycka in och visa vad han går för och resultatet inte är mycket att skryta med. Då undrar jag varför man överhuvudtaget ska ge sig in och bråka för sakens skull.
Det jag tycker mest illa om i denna konstruktion det är sveket mot väljarna. Vad säger personen som röstade på en grupp när dennes grupp nominerar någon från en annan grupp med helt skilda åsikter. Eller vad säger ÖKAs väljare när de samarbetar med partierna och inte de som lokalt står deras åsikter närmast, POSK. De enda som faktiskt har stått upp för sin sak mot väljarna är faktiskt POSK. Självklart har vi också försökt hitta lösningar till samverkan, men utan att lyckas. Eller för att uttrycka sig liknande vad en sosse som knappt visar sig i kyrkan gjorde efter att ha blivit nominerad till ersättare i ett nytt församlingsråd i Kalmar av Församlingsmötet: Nu har vi ett församlingsråd med enbart POSK-ledamöter. Vad är demokratin i det?
Till saken hör att alla inte alls tillhör POSK, men jag gillar definitionen. Sådana som går i kyrkan gissar jag att hon syftade på!

Hur som helst är nu många val gjorda här i Kalmar. Och jag vill passa på att tacka alla för det stöd och förtroende som jag fått. Särskilt vill jag tacka de 168 personer som kryssade mig till Kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat (Flest kryss i Kalmar!!) Stort Tack!
Ikväll blev jag vald till vice ordförande i det nya Kyrkorådet i Kalmar den kommande mandatperioden. Dessutom som förslaget från församlingsmötet var blev jag vald till ordförande i Församlingsrådet i S:ta Birgitta församling de kommande två åren.
Återigen Tack!

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.