Victor Ramström

Victor Ramström

Ung och förtroendevald

KyrkanPosted by Victor Ramström 23 Jun, 2013 18:26
Lagom till midsommar landade det nya numret av "Stiftsliv" i brevlådan. Det är Växjö stifts tidning, tidigare "Missivet", som delas ut till bland annat anställda och förtroendevalda i Växjö Stift. Temat för detta nummer var: Kyrkoval 2013. Under rubriken "Ung och förtroendevald" berättar Hanna och jag om vår väg till kyrkans uppdrag.

Texten i sin helhet finns här nedan.

23 år unga och förtroendevalda i kyrkan. Hanna Skygebjerg och Victor Ramström (POSK) från Kalmar är två undantag i en organisation där en majoritet av de som engagerar sig är i pensionsåldern. Men Hanna och Victor hoppas att fler unga blir intresserade.

Det var redan under konfirmationstiden som intresset för att engagera sig i Svenska kyrkan väcktes hos Victor och Hanna. Prästen och de andra ledarna, som medverkade i konfirmandarbetet i Sankta Birgitta församling i Kalmar, var inspirerande. En nyfikenhet och längtan att få veta mer om Jesus och leva i hans anda fick de båda ungdomarna att stanna kvar och fortsätta som unga ledare efter att konfirmationsåret var slut. Dessutom berättar båda att de tidigt fick en känsla av att de behövdes. De andra vuxna som arbetade i kyrkan tyckte att deras närvaro var viktig, Hanna och Victor kände sig sedda, välkomna och hemma. Och här tror båda att det finns en väg att gå för att få fler ungdomar att engagera sig som förtroendevalda.

– Vi fick tidigt uppdrag att vara kyrkvärdar, uppgifterna som det innebär var ett bra sätt att komma in i församlingens gudstjänstliv. Ansvaret fick oss att växa, säger Hanna.

Victor tillägger att det finns saker inom Svenska kyrkan som det kan ta tid för ovana att känna sig hemma i, han tar liturgin som exempel. Men Victor berättar att i hans och Hannas församling fanns det vuxna som förklarade och på så sätt blev även liturgin tydlig.

– Dessutom fick vi en god relation till de äldre. De blev som mentorer för oss unga.

Och det var just engagemanget hos en vuxen person som fick Hanna och Victor att bli verkligt intresserade av att bli förtroendevalda.

Redan 2009, endast 19 år gammal blev Victor vald till ordförande i kyrkorådet i Sankta Birgittas församling, därmed var han Sveriges yngsta kyrkorådsordförande.

– Jag hade precis tagit studenten och var oerfaren inom kyrkopolitiken. Jag har fått lära mig många saker på resans gång. Men har aldrig tyckt att det har varit svårt.

Idag är Victor bland annat ordförande för POSK i Kalmar Pastorat och vice ordförande för POSK i Växjö stift.

Inför årets kyrkoval hoppas Hanna på att få fler uppdrag än det kyrkoråd som hon idag sitter med i. Fastän båda verkligen brinner för sitt arbete inom kyrkan är det inte så lätt att vara ung och förtroendevald. Hanna och Victor säger båda att det är viktigt att uppdraget som förtroendevald är anpassat för folk som arbetar, att möten läggs på kvällstid. Victor som arbetar som snickare och Hanna som studerar säger att det kan vara svårt att få ledigt.

– Att möten läggs på kvällstid ger oss som arbetar och studerar större möjligheter att delta och jag tror att det är ett sätt att inkludera yngre generationer, säger Hanna.

Men det finns nyheter, som redan idag gör det lättare att ha ett uppdrag som förtroendevald. Genom kyrkans nya organisation, som klubbades förra året, finns det möjlighet att sitta som förtroendevald under en kortare tid. Dessutom kan en person vara politiskt aktiv i en församling även om man inte bor där, kravet är att personen bor i pastoratet. För Hanna har det sistnämnda inneburit att hon har möjlighet att ha ett uppdrag. Just nu bor Hanna nämligen i en annan församling, men det är i Sankta Birgitta hon känner sig hemma.

– Det är här jag alltid har varit och det är den här församlingen som jag vill arbeta inom. Dessutom tror jag att möjligheten att bli vald för kortare tid gör att fler unga engagerar sig. I vår ålder rör man på sig mycket, förklarar Hanna.

Just nu består Hanna och Victors tillvaro av studier, arbete, umgänge med vänner och engagemanget i kyrkan. Men frågan är hur de ser på framtiden, kommer det att finnas plats för uppdrag som förtroendevald i en tillvaro med familj och småbarn?

– Vi får se. Man får ta det som det kommer och se hur livet ser ut, säger Hanna.

– Uppdragen tar ju så klart nästan all min fritid, men det är på något sätt så roligt att jag inte vill släppa det, säger Victor. Men det är klart att jag förmodligen kommer få minska antal uppdrag i framtiden.

Text: Jessica Fritzson

Stor rikedom

POSKPosted by Victor Ramström 16 Jun, 2013 13:37
Idag, den tredje söndagen efter Trefaldighet avslutade POSK i Kalmar Pastorat sin "turné" i våra fem församlingar. Heliga korset var platsen som vi samlades på idag. POSK har i Kalmar kandidater från alla fem församlingarna och det här har varit ett tillfälle att just visa på det. Många POSKare finns med i sina hemförsamlingar och styrelsen kommer dit för att träffa just dem och de andra i den gudstjänstfirande församlingen. Vi har valt att belysa det lite extra, även om många av dessa möten sker varje söndag.

Många tror kanske att det ser precis likadant ut och händer samma saker varje söndag i alla kyrkor i Sverige. Det är helt fel, momenten finns ofta med, men inte på samma sätt. Men i en stad som Kalmar måste det väl ändå vara likadant i varje kyrka?, tänker någon.
Nej, det är just det som är det fina!

Kalmars fem församlingar skiljer sig mycket åt i karaktär, och det är något som POSK i Kalmar Pastorat tycker är riktigt bra och vill bevara. Så länge Gud är i centrum vill säga.

Det är fantastiskt att kunna få fira en ståtlig Högmässa i Kalmar Domkyrka klockan 11 en söndag. Eller att få fira Familjehögmässa i Två Systrars Kapell klockan 9.30, där lovsång ofta ekar mellan väggarna. Att fira Högmässa i Heliga Korset klockan 10 och få uppleva ett gigantiskt kors. Eller att få vara med och testa nya Kyrkohandboken i S:t Johannes klockan 10 en söndag för att söndagen efter testa nya Kyrkohandboken i S:ta Birgitta församling klockan 10.30 och upptäcka att det inte alls var likadant. I varje kyrka och församling finns det en karaktär på församlingslivet som skiljer sig från den andra. Och det är en otroligt stor rikedom att på så kort avstånd kunna få vara med om så många olika gudstjänster.

Alla är det exempel på hur vi firar våra mässor i Kalmar. Det finns inslag som är lika i alla kyrkor, men vi har alla satt guldkanten på vad som passar bäst i vår kyrka och för dem som kommer dit. Det som är så bra med att det ser så olika ut är att det ökar tillgängligheten. Om en kyrka inte passar dig finns det alltid flera att välja på. Kanske kan du hitta just det du letat efter i en annan kyrka. POSK i Kalmar Pastorat vill öka tillgängligheten ännu mer och arbeta för att variera utbudet från våra församlingar. Det kanske är dags att i någon av våra församlingar fira Högmässa klockan 18.00 en söndag? Det tycker vi och vill arbeta vidare med, ett av de led som ökar kyrkans tillgänglighet.

Rösta på POSK 15 september!

(Vill bara i all enkelhet också berätta om det passande temat för dagen: Förlorad & återfunnen. Igår kväll förberedde jag väggagendan till Birgittakyrkan, dagens tema finns alltid med på förstasidan. Plötsligt väljer datorn att starta om sig, och allt arbete går förlorat och försvinner. Om det inte hade varit för den fantastiska funktionen "återskapa dokument", plötsligt så har jag åter fått upp mitt dokument som var borta och det första som ögonen dras till är texten: Förlorad & återfunnen.)

POSK storsatsar i Kalmar

POSKPosted by Victor Ramström 09 Jun, 2013 22:12
För snart tio månader sedan bildades en ny POSK förening i Kalmar. Målet med att ersätta de två tidigare föreningarna med en ny var att bli starka och aktiva inför kyrkovalet 15 september. POSK är redan den största nomineringsgruppen i Kalmar med 49,3% av rösterna vid förra valet.

Jag måste säga att vi nådde målet med den nya föreningen redan efter första styrelsemötet. Det fanns en ny vilja och nytt engagemang. Vi har fört samtal om vad vi vill och hur vi ska uppnå det. Sällan har jag varit med om ett sådant roligt och givande styrelsearbete, där ledamöter i alla åldrar med helt olika bakgrund, kan ha riktigt roligt tillsammans. Jag tror att det är just glädjen som är vår styrka, förutom att vi alla är aktivt engagerade i våra fem församlingar!

Här syns några av styrelsemedlemmarna i POSK i Kalmar Pastorat.

För tillfället så åker vi runt på en "turné" i våra fem församlingar. Vi finns med under Högmässan och vid kyrkkaffet. Vi är synliga, vi träffar våra medlemmar och vi för många viktiga små samtal. Jag tor att det är riktigt viktigt att inte sitta dold i sin egen församling. Att vara ute och träffa våra väljare och uppleva våra olika församlingar ger så pass mycket mer.

Vi är också inne i slutfasen av förberedelserna inför valarbetet. De flesta viktiga beslut är tagna gällande tex. valbroschyrer. Och efter tio månaders samtal är vårt lokalprogram bestämt. I Kalmar kommer POSK att ha tillgänglighet som sin största valfråga.

POSK i Kalmar Pastorat ser mycket ljust på framtiden. Vi har kandidater i alla generationer, vår yngsta är 18 år. Vi ser fram emot våra valkampanjer, mot kyrkovalet 15 september och vi ser fram emot att få ta ansvar som förtroendevalda i Svenska Kyrkan i Kalmar.

Rösta på POSK 15 september!

Adresser finns det gott om

KyrkanPosted by Victor Ramström 03 Jun, 2012 22:35
Ögonen börjar snurra runt i huvudet efter alla namn och adresser som jag har sett de senaste timmarna. Jag håller på att sammanställa en lista på alla medlemmar i de olika POSK-grupperna i Växjö stift. Hittills har jag fått in uppgifter ifrån tre av stiftets 10 föreningar. Vilket resulterar i kontaktuppgifter på 141 medlemmar! Det ska bli kul att se hur många namn det blir med tiden, tanken är ju att denna lista inte ska bli komplett utan ständigt förnyas med nya namn.

Utöver arbetet med att kartlägga våra egna medlemmar så pågår även arbetet med hitta nya medlemmar. Nu väntar exakt 200 obundna grupper i stiftet att bli kontaktade utav oss i POSK i Växjö stift. Det finns stor potential till att låta det växa fram nya POSK grupper i stiftet!

469 dagar kvar till valet!

Konfirmationshögmässa i Birgittakyrkan

KyrkanPosted by Victor Ramström 13 May, 2012 15:08
Denna soliga dag konfirmerades 21 stycken glada ungdomar i Birgittakyrkan. Kyrkan var fullsatt, cirka 450 personer fanns på plats. Både trogna gudstjänst besökare, och familjer till de konfirmerade. En stor kollekt samlades in till Svenska Kyrkans Internationella arbete. Och allt gick faktiskt riktigt bra. Monica och jag kämpade på i gudstjänstgruppen. Idag försvann många av de ordinarie uppgifterna, men kyrkkaffet skulle ordnas och kollekten skulle tas upp. Samt lite ordinarie kyrkvärdsuppgifter. Som tur var fick vi god hjälp att lösa uppgifterna.

Styrelsemöte POSK i Växjö stift

KyrkanPosted by Victor Ramström 13 May, 2012 14:51
Det är mycket som händer just nu. Eller rättare sagt det är mycket på gång som börjar planeras. Igår var jag på styrelsemöte för POSK i Växjö stift.
Det känns som att styrelsearbetet är igång ordentligt. Det finns många planer inför kyrkovalet nästa höst och tills dess ska vi se till att det blir fler POSK grupper i Växjö stift. På många håll finns det grupper men det finns också många tomma fläckar på kartan, det ska vi försöka ändra på. Det kommer bli en intensiv höst med många träffar. Men det behövs om vi ska nå framgång i valet.
Vi satsar nu även på att få ut så mycket information som möjligt till de medlemmar vi har och de som sympatiserar med oss. Därför kartläggs just nu alla de personerna. Om du känner att du har något att bidra med, tveka inte att höra av dig. Vill du veta mer om vad POSK vill kan du besöka hemsidan!

POSK:s Riksårsmöte 2012

KyrkanPosted by Victor Ramström 06 May, 2012 22:58
I mars valdes jag till ombud från Växjö stifts POSK grupp till riksårsmötet i Linköping 5 maj. I samma veva fick jag veta att det passade bra med lillasysters flytt, beskrivet i tidigare inlägg.

Mötet började med samlingsfika och därefter en mässa i Domkyrkan, ledd utav domprost Peter Lundborg, som även blev vald till mötesordförande när årsmötes förhandlingarna inleddes efter lunchen.

Jag vet inte vad jag hade väntat mig av dagen, men jag blev positivt överraskad. Jag har aldrig betvivlat styrelsens kunskap på något sätt. Och under dagen fick jag ännu mer bekräftat deras breda kunskap, en mycket positiv upplevelse när något är ännu bättre än väntat!

Den stora punkten på dagordningen var POSK:s nya Vision och program. Det hela har varit ute på remiss i två rundor och nu hade styrelsen arbetet fram ett förslag. När jag tidigare läst igenom förslaget har det inte varit något större som jag reagerat vid, utan kände att jag kunde ställa mig bakom det. Det blev många diskussioner. Några saker ändrades en del till det bättre kanske någon till det sämre enligt mig. Men fortfarande är det absolut något jag kan ställa mig bakom. Styrelsen har arbetat hårt med det och jag tycker att de har gjort det riktigt bra, en stor eloge!

Vid fikat på eftermiddagen blev det firande av POSK 25 år! Beskrivande tal av vägen hit, inspirerande. Och god tårta, jag valde en med hallon och blåbar, den föll mig mycket väl i smaken.

Ett bra årsmöte med andra ord!

Lillasysters "riktiga" flytt till Linköping

ÖvrigtPosted by Victor Ramström 06 May, 2012 22:11
Torsdag kväll. Jag somnar några timmar på soffan, vaknar väldigt sent och tar tag i det som jag var tvungen att göra. Läggdags 00.40

Fredag morgon. Väckarklockan ringer 05.35, dags att gå upp och ta tag i det som ska göras innan helgen. 07.00 börjar jobbet, utgår från Färjestaden och tillbringar dagen i Vanserum på Öland. 12.37 slutar jag och bilen rullar tillbaka mot Kalmar. Duscha, packa för helgen. 13.40 lunch hos mormor. 14.00 hämta hyrsläp och straxt därefter börja lasta. 15.15 kör jag och mamma mot Linköping med lillasysters bohag. Framme i Linköping 18.00. Därefter fortlöper kvällen med bärande av möbler, lådor och saker. Först det i släpet och sedan hennes och pojkvännens saker från det gamla studentrummet. Ett antal krämpor började kännas efter en dag av slit, men jag sov gott!

Lördag. Vaknar runt 8 och därefter blir det frukost. En stund senare hämtas nya matbordet och de sista flyttlådorna. Sen lämnas släpet tillbaka denna gång i Linköping, bra system! Resten av dagen ska spenderas på diverse varuhus och att plocka upp i lägenheten. Jag väljer bort det och beger mig istället mot POSK:s riksårsmöte.
När jag hade åkt hemifrån ryckte jag med mig en skjorta i all hast, vilken visade sig vara full av fläckar. Direkt innan mötet lyckas jag rusa in i en butik, hitta en ny skjorta ta på mig den och ge mig iväg till mötet. Det gick fort när skjortan valdes, men i efterhand så är jag riktigt nöjd! På kvällen blev det mestadels plock.

Söndag. Efter vanliga morgonrutiner beger vi oss på ny runda i butiker. Stoppet på IKEA blir just ett stopp. Något problem med sprinklersystemet har gjort att man inte kan öppna butiken vid normal tid. Vid ett besök senare visar det sig att hela tag-själv-lagret är stängt. Rejält med vatten har gjort att man inte vet vad som är förstört eller kan garantera om något rasar ner från hyllorna. Det stärker ytterligare min bild av att IKEA är väldigt noga med säkerheten i sina varuhus. Bra!

Avfärd från Linköping 14.55 och i Kalmar 17.17, det är inte särskilt långt till Linköping. Därför kan det säkert bli en tur dit upp snart igen!

« PreviousNext »