Victor Ramström

Victor Ramström

Bit för bit..

POSKPosted by Victor Ramström 22 Sep, 2013 23:02
Efter ett år av förberedelser med mycket arbete sista månaderna föll många av pusselbitarna på plats. I Kalmar har vi tillsammans hjälpts åt att få ett riktigt bra valarbete. POSKare har ställt upp och totalt packeterat 21 000 valbroschyrer med valsedlar. 8000 av dem har vi lagt i kuvert, som posten har delat ut. 22 personer har hjälpt till att bära ut resterande 13 000 exemplar i Kalmarbornas brevlådor. Något som har visat sig vara mycket uppskattat.
Tyvärr lyckades vi inte uppnå det mål som vi satte, i förra valet hade vi 49,3% och ville nu hamna över 50%. Preliminärt får vi 42,9% och blir fortsatt största grupp. Anledningen till att vi inte lyckades nå det höga målet är de två nya grupperna i staden som givetvis ökade konkurrensen om procenten. Så här i efterhand är vi givetvis nöjda!

Glädjande är att POSK ökade ordentligt i valet till Kyrkomötet och lyckades bli andra största grupp, det bådar gott för framtiden.

Även i valet till Stiftsfullmäktige i Växjö stift gick det bra och POSK ökade preliminärt med ett mandat till 8. Roligt efter det arbete som vi har lagt ner på att sprida POSK i stiftet. För de nya grupperna i stiftet gick det riktigt bra och de som funnits med tidigare lyckades behålla sin ställning som de största eller bland de största grupperna.

Det förberedande arbetet inför valet är ju givetvis över nu men istället går fasen in på ett förberedande arbete för att få alla poster på plats. Den viktigaste uppgiften för att få ett så bra arbete för kyrkan de kommande fyra åren som är möjligt. Bit för bit kommer allt bli klart och jag har goda förhoppningar att detta kommer bli riktigt bra.
Lycka till alla ni som nu arbetar med detta!