Victor Ramström

Victor Ramström

POSK storsatsar i Kalmar

POSKPosted by Victor Ramström 09 Jun, 2013 22:12
För snart tio månader sedan bildades en ny POSK förening i Kalmar. Målet med att ersätta de två tidigare föreningarna med en ny var att bli starka och aktiva inför kyrkovalet 15 september. POSK är redan den största nomineringsgruppen i Kalmar med 49,3% av rösterna vid förra valet.

Jag måste säga att vi nådde målet med den nya föreningen redan efter första styrelsemötet. Det fanns en ny vilja och nytt engagemang. Vi har fört samtal om vad vi vill och hur vi ska uppnå det. Sällan har jag varit med om ett sådant roligt och givande styrelsearbete, där ledamöter i alla åldrar med helt olika bakgrund, kan ha riktigt roligt tillsammans. Jag tror att det är just glädjen som är vår styrka, förutom att vi alla är aktivt engagerade i våra fem församlingar!

Här syns några av styrelsemedlemmarna i POSK i Kalmar Pastorat.

För tillfället så åker vi runt på en "turné" i våra fem församlingar. Vi finns med under Högmässan och vid kyrkkaffet. Vi är synliga, vi träffar våra medlemmar och vi för många viktiga små samtal. Jag tor att det är riktigt viktigt att inte sitta dold i sin egen församling. Att vara ute och träffa våra väljare och uppleva våra olika församlingar ger så pass mycket mer.

Vi är också inne i slutfasen av förberedelserna inför valarbetet. De flesta viktiga beslut är tagna gällande tex. valbroschyrer. Och efter tio månaders samtal är vårt lokalprogram bestämt. I Kalmar kommer POSK att ha tillgänglighet som sin största valfråga.

POSK i Kalmar Pastorat ser mycket ljust på framtiden. Vi har kandidater i alla generationer, vår yngsta är 18 år. Vi ser fram emot våra valkampanjer, mot kyrkovalet 15 september och vi ser fram emot att få ta ansvar som förtroendevalda i Svenska Kyrkan i Kalmar.

Rösta på POSK 15 september!