Victor Ramström

Victor Ramström

Resultatet av valet

POSKPosted by Victor Ramström 05 Nov, 2013 23:47
I Kalmar har vi POSKare inte varit mycket värda de senaste mandatperioderna. När det kommer till att välja poster i början av mandatperioden så har man sett på oss som något som katten släpat in. Förmodligen för att vi alla är aktiva i församlingslivet, inte självklart har partipolitisk erfarenhet men trots det så har vi kunskap.

Vid valet 2009 var det tre nomineringsgrupper i staden: POSK, Borgerlig Samling och Socialdemokraterna. POSK fick 49,3% av rösterna, men det kunde ju inte bara vara så att vi kunde få några ordförande poster. Hur skulle det se ut? Att följa väljarnas tydliga signal, det går ju inte och det går ju inte heller att se till vem som har mest kunskap.
Istället slog sig på ett tidigare beprövat sätt Socialdemokraterna och Borgerlig Samling samman och knuffade bort POSK helt. Det skulle väljaren som röstade på sossarna veta om: att det i praktiken innebar en röst på Moderaterna. Och tvärtom. Tycka vad man vill om det, så gick det i allafall till men det är historia nu. POSK lyckades däremot få ordförandeposten i fyra utav fem direktvalda Kyrkoråd då.

Inför valet i år den 15 september. Så tillkom det ytterligare två nomineringsgrupper i Kalmar. Nu totalt fem stycken. Nya var ÖKA - Öppen Kyrka för all och ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan. Lika godtrogna som vi visat oss vara i Kalmar så hoppades vi på att få många röster och satsade stort. Talade inte så mycket om hur de andra nomineringsgrupperna brukade sammarbeta, vi visste ju inte hur de skulle göra i år. Nu vet vi... POSK minskade ner till 42,5% i valet men är fortfarande klart störst.
Det nyvalda Kyrkofullmäktige har nu hunnit samlas för både ett första och ett andra konstituerande sammanträde. Efter första mötet stod det klart att alla de 4 andra grupperna gått emot POSK. Röstetalen blev 15 mot 19. Borgerlig Samling och Sossarna gick in i valteknisk samverkan. Till stöd hade de ÖKA och ViSK.
Någonstans kan jag förstå att man kan göra såhär om det skulle handla om en mer kompetent kandidat till ordförandeposten i fullmäktige. Men när den andra sidan plockar fram ett svagare kort som under något år nu tidigare fått rycka in och visa vad han går för och resultatet inte är mycket att skryta med. Då undrar jag varför man överhuvudtaget ska ge sig in och bråka för sakens skull.
Det jag tycker mest illa om i denna konstruktion det är sveket mot väljarna. Vad säger personen som röstade på en grupp när dennes grupp nominerar någon från en annan grupp med helt skilda åsikter. Eller vad säger ÖKAs väljare när de samarbetar med partierna och inte de som lokalt står deras åsikter närmast, POSK. De enda som faktiskt har stått upp för sin sak mot väljarna är faktiskt POSK. Självklart har vi också försökt hitta lösningar till samverkan, men utan att lyckas. Eller för att uttrycka sig liknande vad en sosse som knappt visar sig i kyrkan gjorde efter att ha blivit nominerad till ersättare i ett nytt församlingsråd i Kalmar av Församlingsmötet: Nu har vi ett församlingsråd med enbart POSK-ledamöter. Vad är demokratin i det?
Till saken hör att alla inte alls tillhör POSK, men jag gillar definitionen. Sådana som går i kyrkan gissar jag att hon syftade på!

Hur som helst är nu många val gjorda här i Kalmar. Och jag vill passa på att tacka alla för det stöd och förtroende som jag fått. Särskilt vill jag tacka de 168 personer som kryssade mig till Kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat (Flest kryss i Kalmar!!) Stort Tack!
Ikväll blev jag vald till vice ordförande i det nya Kyrkorådet i Kalmar den kommande mandatperioden. Dessutom som förslaget från församlingsmötet var blev jag vald till ordförande i Församlingsrådet i S:ta Birgitta församling de kommande två åren.
Återigen Tack!
Bit för bit..

POSKPosted by Victor Ramström 22 Sep, 2013 23:02
Efter ett år av förberedelser med mycket arbete sista månaderna föll många av pusselbitarna på plats. I Kalmar har vi tillsammans hjälpts åt att få ett riktigt bra valarbete. POSKare har ställt upp och totalt packeterat 21 000 valbroschyrer med valsedlar. 8000 av dem har vi lagt i kuvert, som posten har delat ut. 22 personer har hjälpt till att bära ut resterande 13 000 exemplar i Kalmarbornas brevlådor. Något som har visat sig vara mycket uppskattat.
Tyvärr lyckades vi inte uppnå det mål som vi satte, i förra valet hade vi 49,3% och ville nu hamna över 50%. Preliminärt får vi 42,9% och blir fortsatt största grupp. Anledningen till att vi inte lyckades nå det höga målet är de två nya grupperna i staden som givetvis ökade konkurrensen om procenten. Så här i efterhand är vi givetvis nöjda!

Glädjande är att POSK ökade ordentligt i valet till Kyrkomötet och lyckades bli andra största grupp, det bådar gott för framtiden.

Även i valet till Stiftsfullmäktige i Växjö stift gick det bra och POSK ökade preliminärt med ett mandat till 8. Roligt efter det arbete som vi har lagt ner på att sprida POSK i stiftet. För de nya grupperna i stiftet gick det riktigt bra och de som funnits med tidigare lyckades behålla sin ställning som de största eller bland de största grupperna.

Det förberedande arbetet inför valet är ju givetvis över nu men istället går fasen in på ett förberedande arbete för att få alla poster på plats. Den viktigaste uppgiften för att få ett så bra arbete för kyrkan de kommande fyra åren som är möjligt. Bit för bit kommer allt bli klart och jag har goda förhoppningar att detta kommer bli riktigt bra.
Lycka till alla ni som nu arbetar med detta!

Varför denna smutskastning?

POSKPosted by Victor Ramström 13 Sep, 2013 16:56

I mycket utav den rapportering som massmedia har om Kyrkovalet är det ren smutskastning som pågår, de andra nomineringsgrupperna är si och andra är så. Nu senast i fredagens Barometern blir vi i POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) anklagade utav Socialdemokraterna för att vara Kristdemokrater allihop. Som POSKare är du fri att ha dina egna värderingar i de vanliga valen, men i kyrkovalet stödjer du en partipolitiskt obunden grupp. Jag är övertygad om att vi har medlemmar och kandidater som i ett vanligt val röstar på allt ifrån Vänsterpartiet till Moderaterna. Detta ser vi som POSKare inget problem med, därför att det är inte dina partiåsikter som är viktiga. Det är ditt engagemang i och för kyrkan.

Varför fokuserar inte fler grupper på sig själva och de visioner och frågor som de vill driva i kyrkan? Tyvärr finns det kandidater till kyrkovalet som inte är intresserade av att gå till kyrkan. Detta blir ju givetvis också ett problem när man ska prata om vad man vill i kyrkan. Det finns de som inte har tillräcklig kunskap för att kunna uttala sig.

Vi i POSK hämtar alla våra kandidater direkt ifrån församlingslivet och har kandidater genom alla generationer i livet. Genom att ha kandidater genom hela livet har vi också enklare och större vilja för att arbeta med visioner för kyrkan. Alla är lika viktiga, ung som gammal, det är tillsammans vi är starka. Vi vill i Kalmar arbeta för att göra kyrkan mer tillgänglig. Vi vill att gudstjänster och övrig verksamhet varieras på olika dagar och tider så att kyrkan finns där när du behöver. Vi tycker tillexempel att det är dags att i någon av våra kyrkor ha en Högmässa på söndag kväll. Vi vill skapa mötesplatser för människor i alla åldrar, där människor i gemenskap kan växa i tro eller hitta en tro. Vi vill att det glada kristna budskapet genomsyrar allt vi gör i våra församlingar. Vi vill satsa på långsiktigt lärande för alla åldrar. Dessutom vill vi ta ansvar som förtroendevalda och på ett ansvarsfullt sätt värna och modernisera Svenska Kyrkan i Kalmar.

De som styr kyrkan ska ha sin förankring och sitt engagemang i en församling. Sluta upp med smutskastning och börja istället tala om visioner för kyrkan!

Rösta på POSK 15 september.

Victor Ramström

POSK - Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan


Detta har jag skickat in till tidningen Barometern som en insändare. Och håller nu tummarna för att den kommer med innan valet.En ung lista!

POSKPosted by Victor Ramström 21 Aug, 2013 22:56
I lokal media har jag gång på gång läst under året hur svårt det är att få unga personer att ställa upp i Kyrkovalet. Nu senast i fredags hade Östran ett uppslag om kyrkovalet och återkommande var just att unga människor inte ställer upp i kyrkovalet. Detta har jag reagerat på och jag håller inte med.
I Kalmar har POSK 34 kandidater till kyrkofullmäktige. Medelåldern är 51 år. Hela 70% av listan är under 65 år. Våra tre första kandidater på listan är tillsammans 87 år. Vår yngsta kandidat är 18 år. Vår första kandidat på listan (Jag) är 23 år. 14 personer är under 50 år. 6 personer är under 30 år.
Statistiken kan göras lång men vi har helt enkelt kandidater genom alla generationer i livet. Och det är mycket viktigt att ha en bredd, det har vi. Dessutom är alla våra kandidater hämtade direkt ifrån församlingslivet, och det kära vänner, det tycker jag är det absolut viktigaste för att ställa upp i Kyrkovalet.

Rösta på POSK 15 september!

Idag var det en artikel i Östran med mig om just vår unga lista.

Valbroschyrer

POSKPosted by Victor Ramström 11 Jul, 2013 06:39

Det är ganska mycket förberedelser för kyrkovalet just nu. För tillfället anländer nytt material på löpande band. Det första som kom var POSKs valbroschyrer i Kalmar.

Det ligger mycket arbete bakom det enkla blad som sedan kommer skickas ut till alla hushåll i Kalmar pastorat. Offerter, layout, innehåll, bokning av tryckeri, kontroll av korrektur, och hämtning av broschyrer. Är bara några av de moment som har pågått under en längre tid.

Vi valde Lenanders som tryckeri och det har fungerat väldigt bra hela processen igenom. Det är ju ett pussel att få till hjälp med tryck såhär i semestertider. Men det hela visade sig bli mycket bättre än väntat.

Vi bokade sent och fick ett par veckor på oss att ha materialet färdigt för att vi skulle få det i början på augusti. Några dagar efter att materialet lämnats in till tryckeriet så var 22 000 exemplar redo för avhämtning. Och det med en broschyr som höll högre kvalitet än väntat. Bra jobbat Lenanders! (Ett plus i kanten är de snygga lådorna som tillfälligt har blivit inredning i mitt vardagsrum!)

Stor rikedom

POSKPosted by Victor Ramström 16 Jun, 2013 13:37
Idag, den tredje söndagen efter Trefaldighet avslutade POSK i Kalmar Pastorat sin "turné" i våra fem församlingar. Heliga korset var platsen som vi samlades på idag. POSK har i Kalmar kandidater från alla fem församlingarna och det här har varit ett tillfälle att just visa på det. Många POSKare finns med i sina hemförsamlingar och styrelsen kommer dit för att träffa just dem och de andra i den gudstjänstfirande församlingen. Vi har valt att belysa det lite extra, även om många av dessa möten sker varje söndag.

Många tror kanske att det ser precis likadant ut och händer samma saker varje söndag i alla kyrkor i Sverige. Det är helt fel, momenten finns ofta med, men inte på samma sätt. Men i en stad som Kalmar måste det väl ändå vara likadant i varje kyrka?, tänker någon.
Nej, det är just det som är det fina!

Kalmars fem församlingar skiljer sig mycket åt i karaktär, och det är något som POSK i Kalmar Pastorat tycker är riktigt bra och vill bevara. Så länge Gud är i centrum vill säga.

Det är fantastiskt att kunna få fira en ståtlig Högmässa i Kalmar Domkyrka klockan 11 en söndag. Eller att få fira Familjehögmässa i Två Systrars Kapell klockan 9.30, där lovsång ofta ekar mellan väggarna. Att fira Högmässa i Heliga Korset klockan 10 och få uppleva ett gigantiskt kors. Eller att få vara med och testa nya Kyrkohandboken i S:t Johannes klockan 10 en söndag för att söndagen efter testa nya Kyrkohandboken i S:ta Birgitta församling klockan 10.30 och upptäcka att det inte alls var likadant. I varje kyrka och församling finns det en karaktär på församlingslivet som skiljer sig från den andra. Och det är en otroligt stor rikedom att på så kort avstånd kunna få vara med om så många olika gudstjänster.

Alla är det exempel på hur vi firar våra mässor i Kalmar. Det finns inslag som är lika i alla kyrkor, men vi har alla satt guldkanten på vad som passar bäst i vår kyrka och för dem som kommer dit. Det som är så bra med att det ser så olika ut är att det ökar tillgängligheten. Om en kyrka inte passar dig finns det alltid flera att välja på. Kanske kan du hitta just det du letat efter i en annan kyrka. POSK i Kalmar Pastorat vill öka tillgängligheten ännu mer och arbeta för att variera utbudet från våra församlingar. Det kanske är dags att i någon av våra församlingar fira Högmässa klockan 18.00 en söndag? Det tycker vi och vill arbeta vidare med, ett av de led som ökar kyrkans tillgänglighet.

Rösta på POSK 15 september!

(Vill bara i all enkelhet också berätta om det passande temat för dagen: Förlorad & återfunnen. Igår kväll förberedde jag väggagendan till Birgittakyrkan, dagens tema finns alltid med på förstasidan. Plötsligt väljer datorn att starta om sig, och allt arbete går förlorat och försvinner. Om det inte hade varit för den fantastiska funktionen "återskapa dokument", plötsligt så har jag åter fått upp mitt dokument som var borta och det första som ögonen dras till är texten: Förlorad & återfunnen.)

POSK storsatsar i Kalmar

POSKPosted by Victor Ramström 09 Jun, 2013 22:12
För snart tio månader sedan bildades en ny POSK förening i Kalmar. Målet med att ersätta de två tidigare föreningarna med en ny var att bli starka och aktiva inför kyrkovalet 15 september. POSK är redan den största nomineringsgruppen i Kalmar med 49,3% av rösterna vid förra valet.

Jag måste säga att vi nådde målet med den nya föreningen redan efter första styrelsemötet. Det fanns en ny vilja och nytt engagemang. Vi har fört samtal om vad vi vill och hur vi ska uppnå det. Sällan har jag varit med om ett sådant roligt och givande styrelsearbete, där ledamöter i alla åldrar med helt olika bakgrund, kan ha riktigt roligt tillsammans. Jag tror att det är just glädjen som är vår styrka, förutom att vi alla är aktivt engagerade i våra fem församlingar!

Här syns några av styrelsemedlemmarna i POSK i Kalmar Pastorat.

För tillfället så åker vi runt på en "turné" i våra fem församlingar. Vi finns med under Högmässan och vid kyrkkaffet. Vi är synliga, vi träffar våra medlemmar och vi för många viktiga små samtal. Jag tor att det är riktigt viktigt att inte sitta dold i sin egen församling. Att vara ute och träffa våra väljare och uppleva våra olika församlingar ger så pass mycket mer.

Vi är också inne i slutfasen av förberedelserna inför valarbetet. De flesta viktiga beslut är tagna gällande tex. valbroschyrer. Och efter tio månaders samtal är vårt lokalprogram bestämt. I Kalmar kommer POSK att ha tillgänglighet som sin största valfråga.

POSK i Kalmar Pastorat ser mycket ljust på framtiden. Vi har kandidater i alla generationer, vår yngsta är 18 år. Vi ser fram emot våra valkampanjer, mot kyrkovalet 15 september och vi ser fram emot att få ta ansvar som förtroendevalda i Svenska Kyrkan i Kalmar.

Rösta på POSK 15 september!