Victor Ramström

Victor Ramström

Hur hittar man tid?

ÖvrigtPosted by Victor Ramström 28 Jan, 2015 22:26
Det känns som behovet av tid är oändligt. Ändå finns det inte mer än 7 dagar i veckan, 24 timmar på ett dygn och 60 sekunder per minut. (Eller ja, i år finns det ju en skottsekund!!)

Tiden bara rinner iväg, oftast utan att man hinner blinka, reagera och fundera. Det känns som det var igår jag konfirmerades och som om det var igår jag tog studenten. Ändå är det i år 10 år sedan min konfirmation, och efter studenten har jag hunnit göra lumpen i ett år och jobbat som snickare i nästan 5 år. Tiden går så otroligt fort. Ibland behöver man stanna upp reflektera över situationen.
Senaste tiden har det blivit allt mer uppenbart för mig att jag behöver hitta mer tid, jag behöver skala ner på mina uppdrag och ge mer tid till mig själv. Men hur gör man för att hyvla bort sådant som man tycker är så roligt? Sådant som ofta ger energi? Men sådant som faktiskt också kunde blivit så mycket bättre utfört om man hade haft lite mer tid att ägna det.
Men det är inte alltid bara tid som behövs, det måste också finnas ork. Orken har de senaste åren varit väldigt låg hos mig. Jag har helt enkelt inte orkat göra allt som jag borde. Det har säkert märkts på en del håll, på andra inte. Till saken hör ju att jag jobbar heltid som snickare. Det kan ofta vara rätt slitigt, man rör sig nästan hela tiden, klättrar upp och ner, lyfter mycket saker och måste tänka på många olika delar. Vissa dagar slocknar jag några timmar i soffan efter jobbet. Någon gång måste batterierna laddas. För att ge en liten bild över det jag sysslar med på fritiden tänkte jag nämna några av mina uppdrag:


Vice ordförande i Kyrkorådet i Kalmar Pastorat
Vice ordförande i Beredningsutskottet i Kalmar Pastorat
Ersättare i Budgetutskottet i Kalmar Pastorat
Ledamot i Kyrkofullmäktige i Kalmar Pastorat
Ordförande i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling
Redaktör för Birgittabladet
Ledare för tillfället för 2 gudstjänstgrupper
Kassör i Svenska Kyrkans Unga i S:ta Birgitta församling
Ordförande i POSK i Kalmar Pastorat
Vice ordförande i POSK i Växjö Stift
Revisor i Bostadsrättsföreningen

..och en hel del annat! Jag är med på varje mässa i Birgittakyrkan. De senaste fyra åren tror jag att jag har missat ett möte, har kanske haft 2 sjukdagar och i somras hade jag tre strödagar semester.
Någonstans talar nog detta sitt tydliga språk, det går i ett! Och det ÄR roligt annars hade jag inte gjort det. Men samtidigt känner jag att livet springer iväg. Jag är 24 år och känner att det finns vissa bitar som jag saknar i livet. Bitar som jag inte kan fokusera på för att jag inte har tid.
Jag kommer att börja skala ner, några uppdrag måste bort. Men jag kommer givetvis att fortsätta ha kul och vara glad för det förtroende som har givits mig!Nya vägar - med förtroende går vi framåt

KyrkanPosted by Victor Ramström 11 Jan, 2015 20:58

För ungefär ett år sedan fick jag en förfrågan om att skriva en artikel till Växjö Stiftskalender. Efter många tankar och funderingar skrev jag under våren följande text som nu har publicerats i Växjö Stiftskalender 2014/2015:

Nya vägar - med förtroende går vi framåt

Vi har alla hört de negativa röster som har lyfts fram om Svenska Kyrkans nya organisation. Otaliga spaltmeter har ägnats åt kritik av denna. Helt ofattbar kritik enligt mig, i Kalmar blev det en räddning!

Men det är ju så att Sverige är stort och alla pastorat och församlingar ser mycket olika ut och har olika förutsättningar. I Kalmar stämde alla förutsättningar med det förslag som kom. Redan innan förslaget om en ny struktur för Svenska Kyrkan så hade vi Kalmar och våra fem församlingar arbetat med frågan i vilken organisation vi möter framtiden. Mycket talade för att förslaget att slå ihop de fem församlingarna till en församling var det alternativ som passade oss bäst. I samband med dessa diskussioner så gjordes också en förändring i arbetsorganisationen. En förändring som innebar att det blev två arbetslag istället för som tidigare ett i varje församling. Som exempel kan det Norra arbetslaget nämnas. Det innefattar de tre församlingarna på norr och hade då också i tidigare organisation tre stycken kyrkoråd över sig som ville tycka och tänka om var resurserna skulle läggas. En i längden ohållbar situation.
Alla församlingar var dock inte överens om att det var nödvändigt att göra en sammanslagning. För oss blev räddningen det förslag som kom från strukturutredningsgruppen. Det passade väl in hos oss i Kalmar, mycket av det stämde med de tankar vi hade innan på den organisation vi ville ha. Och som kronan på verket kunde vi dessutom behålla våra fem församlingar.

Tänk en sådan möjlighet med denna nya organisation. Vilket engagemang den kan bygga i en församling. Om bara man tar tillvara på möjligheten. Församlingsråd som kan vara valda på kortare tid än normala fyra år, och med personer som inte behöver engagera sig i en nomineringsgrupp. I Kalmar lät vi församlingsbor nominera personer i förväg till församlingsråden. Därefter sattes information om varje kandidat upp på anslagstavlorna och under ett församlingsmöte fick kandidaterna presentera sig och församlingen fick rösta och lämna förslag på ordförande. Det hela fastställdes sedan av kyrkofullmäktige och alla valdes på en två års period. En väldigt bra och smidig process som tar tillvara de engagerade församlingsmedlemmarna betydligt bättre än tidigare organisation. Medelåldern har sjunkit och engagemanget har ökat. Mycket positiv utveckling precis i början av en ny organisation.
Församlingsråden har nu stora förutsättningar för att kunna tänka nytt, men också bevara goda traditioner.
Med nya organisationer kommer nya arbetsuppgifter och sätt att lösa saker på. Allt behöver kanske inte fungera klockrent första året. Ta lärdom av det som inte blir så bra och utveckla allt eftersom.

På många sätt har jag hört om problemen med att få denna organisation på plats. Det är inte annat än att jag är lite stolt när jag ser tillbaka på den process som precis varit i Kalmar. Hur hela denna nya organisation så smärtfritt fallit på plats, och att vi kommit så långt som vi gjort. Mycket tack vare duktiga och engagerade anställda.
På det sätt som det har blivit i Kalmar så är det helt klart en förbättring i diskussionerna både i församlingarna men också i det nya kyrkorådet. Flera av de engagerade församlingsmedlemmarna har nu kommit med i församlingsråden, ofta helt utan politisk bakgrund. Just det öppnar upp för en helt ny typ av samtal. De ”nya” personerna brinner för sin församling och vill vara med och utveckla den. Nu har vi i våra nya församlingsråd fått igång den verkligt viktiga diskussionen, hur vi fortsätter att bygga församling.

Något som jag tror blir allt viktigare i pusslet att utveckla en församling är hur vi informerar utåt. Det är både viktigt men också en utmaning för framtiden. Hur kan vi synas och informera om vad kyrkan faktiskt är idag?
I ett samhälle där vi mer och mer matas med information av olika slag är det viktigt att kunna sticka ut. Där har Svenska Kyrkan en lång bit kvar på många håll. Det finns lysande exempel på hur man faktiskt får människor intresserade av hur något ser ut.

Ett typsnitt på texten i en annons och utseendet på densamme kan tyvärr ge helt fel bild av det vi egentligen vill sprida. Tänk er att vi vill annonsera lite extra för att det är Familjehögmässa på söndag. I samband med den kommer det att ske lite extra aktiviteter riktade till barnfamiljer. En glädjedag i kyrkan med andra ord. Vi sätter in en svartvit annons i tidningen där typsnittet ”Times New Roman” används, och vi beskriver vad som händer. Det behöver inte vara något fel på annonsen eller information som finns med, men tyvärr syns den inte. Den sticker inte ut. De som ser den är de som normalt kommer till kyrkan och redan fått informationen på kyrkans anslagstavla.
Om vi istället använder Svenska Kyrkans typsnitt ”Foundry Sterling” och väljer en färgglad bakgrund, kanske låter vi några bubblor i olika färg finnas med i bakgrunden och längst ner hittar vi Svenska Kyrkans logotype. Vi använder oss av i stort sett samma text. Inte nog med det att annonsen syns betydligt bättre den visar också tydligt att det är kyrkan som arrangerar. Och på söndag kommer det flera nya barnfamiljer som sett annonsen och blivit nyfikna.
Om nu annonsen har stuckit ut lite extra så har den förmodligen också ökat intresset för hela Svenska Kyrkan. Det i sin tur gör att fler än kanske bara barnfamiljerna blir intresserade av att gå till kyrkan. Och var når vi bättre ut med det glada kristna budskapet om inte i våra kyrkor och till dem som kommer dit. Det är viktigt hur kyrkan marknadsför sig, ofta gäller det att ha en väl genomtänkt plan och att våga sticka ut.

Vågade sticka ut gjorde precis organisten Ida Fahl i min egen församling. När en ny manskör skulle bildas så var annonsen utformad som en kontaktannons där män med snygga vader söktes. Det blev stort medieuppbåd i hela landet, till och med kvällstidningarna skrev om det hela. Givetvis krävdes det egentligen inga snygga vader, och en del valde att fokusera fel. Men annonsen stack ut och skapade något som ingen hade förväntat sig från kyrkan. Och vilken härlig ny och glad manskör vi fick i form av Birgittæ Drängar!

Svenska Kyrkan har tagit fram en grafisk profil som anger vissa drag av hur vi som kyrka ska synas utåt. En del av den är Svenska Kyrkans logotype, som enligt mig är en av världens snyggaste logotyper. Den utstrålar precis det vi är. Det är viktigt att vi använder den i allt vi kommunicerar, det är ett enkelt sätt att synas lite bättre med de glada röda och gula färgerna.
En stor utmaning i framtiden är att få snyggare informationsmaterial och annonser i kyrkan. Som anställd i kyrkan bör man vara intresserad av att informera, om inte utåt, så åtminstone till den som har ansvar för informationen. På något sätt måste informationen ut. Det som inte når ut, händer inte och då kan vi inte heller beklaga oss för att det inte dök upp någon.

I dagens samhälle finns det enormt stora möjligheter att helt gratis nå ut med information om vad som händer i tillexempel en församling. De sociala medierna. Allt fler församlingar, pastorat och stift har en egen facebooksida. Alla personer som har gillat en facebook-sida kommer därefter att nås av information som läggs ut på den sidan. Församlingen, pastoratet eller stiftet kan alltså helt gratis få ut information om vad som händer till dem som gillat sidan.
Det finns fler exempel på sociala medier, Instagram är ett annat alternativ. Svenska kyrkan har ett eget Instagramkonto (@svenskakyrkan). Varje vecka får vi följa en ny person som låter oss följa med på en vecka i dennes församling/arbete. Ett härligt sätt att få en bild av hela bredden i Svenska Kyrkan.

När man tänker sociala medier tycker jag inte bara att man ska tänka att nå ut med information om det som händer. Tänk er att kunna följa verksamheten i en församling, att kunna få ta del av en liten bit av det som konfirmanderna lärde sig på sin läsning. Eller att få se att syföreningen virkar små skor som sedan delas ut till dopfamiljerna. Eller tänk er att en stressad person med mycket i sin vardag inte hann med att vara med på kvällsandakten. När denne väl finner lugnet på kvällen kan han/hon få vara med om en kvällsandakt som finns utlagt i bild och text på en facebooksida. Sociala medier kan var bra till så mycket, och kan vara en viktig del i ett församlingsbyggande.
Personer idag söker information på många olika sätt, det blir alltmer naturligt att leta upp informationen snabbt på internet. Därför är det viktigt att det finns bra uppdaterade hemsidor, de behöver inte vara fyllda av text. Men de måste visa ett grundutbud av det som erbjuds i församlingen/pastoratet varje vecka och de måste vara aktuella, annars blir informationen inte trovärdig.

Min första egentliga kontakt med kyrkan var 2001. Jag började sjunga i Diskantkören i Birgittakyrkan. Som 10-13 åring fick jag vara med i ett sammanhang som var roligt och betydde mycket. Sång i gudstjänst, läger, solosång på julnattsmässa och huvudroller i musikaler var lite av det jag fick vara med om under denna tid som jag minns med glädje.
Steget till att bli konfirmand var inte särskilt svårt och jag ansåg det ganska självklart. Jag tror aldrig att jag riktigt reflekterade i förhand om vad det innebar. Kanske såg jag precis som så många andra fram emot presenterna vid konfirmationen.
Konfirmationstiden var för mig en enda stor glädjetid. Det var roligt, vi var många och det var stark gemenskap. Jag kände mig sedd av både personalen och de unga ledarna, samtidigt som jag tror att jag smälte in i den stora skaran.

När den tiden var slut kände jag att detta vill jag inte bara släppa. Jag tog beslutet att fortsätta som konfirmandassistent i ett år. Ett beslut som jag funderade mycket på men som jag egentligen var helt säker på. Jag var inte den som hade synts särskilt mycket under konfirmationstiden och deltog aldrig vid KU-kvällarna som en del andra konfirmander. Så steget var inte helt självklart, att kasta sig ut på okänd mark, in i ett sammanhang där jag egentligen inte kände någon.
Det stora i beslutet tror jag var att få med sig släkt och vänner. Jag kan inte påstå att någon i min närhet under min uppväxt haft något större intresse av att gå till kyrkan. Givetvis var de heller aldrig emot att jag skulle fortsätta, men kanske lite mer avvaktande.
Efter det rullade åren på, jag fick vara en del av ett sammanhang medan andra ungdomar kom och gick.

Vid 16 års ålder blev jag tillfrågad att vara kyrkvärd tillsammans med en annan av ungdomarna. Det kanske inte var så lätt för de äldre kyrkvärdarna att släppa in två ungdomar i sin skara. Men det visade de aldrig, istället stöttade de och lärde upp ordentligt. Jag tog tillfället i akt att suga i mig all den kunskap de ville dela. I och med detta blev min plats i den gudstjänstfirande församlingen allt mer självklar.
Under tiden som ungdom i S:ta Birgitta kyrka blev jag också invald i styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i församlingen. Under några år som sekreterare och tillslut blev jag ”inkuppad” som ordförande. Något som kanske inte är helt vanligt i en stillsam ungdomsförening. Jag var kanske inte helt sugen på att fortsätta alls egentligen i styrelsen efter några år som jag tycker borde skötts bättre än vad de gjorde. Men det fick mig också att agera, och som sagt blev jag ordförande istället för valberedningens förslag.

Styrelsearbetet intresserade mig mycket och jag tyckte att det var roligt. Därför blev det självklart att tacka ja till att ställa upp i kyrkovalet när den frågan kom. Kyrkovalet gick ordentligt bra för min del och det slutade med att jag blev vald till Kyrkorådets ordförande i S:ta Birgitta församling vid en ålder av 19 år.
Med denna lilla historia om min egen väg inom kyrkan tycker jag att det går att dra några slutsatser.

Kyrkan måste alltid skapa mötesplatser fyllda av gemenskap. Gemenskapen är det viktigaste vi kan erbjuda. Hade jag inte känt gemenskap under min tid i Diskantkören och som konfirmand så tror jag inte att jag hade varit engagerade i kyrkan idag. Och tack vare gemenskapen så har också min tro kunnat växa sig allt starkare för varje år som gått.

Tillit är det andra jag tänker på. Om jag inte hade fått förtroendet att vara kyrkvärd eller blivit tillfrågad att ställa upp som ordförande i kyrkorådet så är jag inte heller säker på att jag hade varit kvar lika engagerad som idag. Till historien om att bli kyrkvärd vid 16-års ålder hör också min vän, Hanna, som liksom jag fick den möjligheten. Av de ungdomar som fanns i Birgittakyrkan när vi konfirmerades är det enbart hon och jag som finns kvar. Numera arbetar vi med gudstjänstgrupper i vår församling både Hanna och jag är ledare för varsin gudstjänstgrupp. Vi tog tillvara på förtroendet vi fick som 16 åringar och idag, åtta år senare, leder och fördelar vi arbetet inför en högmässa och vad det innebär hos oss, textläsare, kyrkvärdsuppgifter, förbön, kyrkfika och mycket mer som ska fungera före, under och efter gudstjänsten på söndagarna.

Jag tror att kyrkan behöver bli betydligt bättre på att ge förtroende till yngre människor. Yngre människor som kan växa i sitt uppdrag. Det är där vi har kyrkans framtid. Vad spelar det för roll om det blir lite annorlunda ibland? Det kanske gör att fler blir intresserade av kyrkan och dess budskap. Jag tycker att det är viktigt att hålla fast vid goda traditioner, men en del saker kanske inte behöver gå till på samma sätt som de har gjort i 70 år. En del sådana saker tror jag kan stänga många dörrar för kyrkan.

Låt kyrkan istället bli en plats där vi tar tillvara på kunskap från alla, yngre som äldre. Låt oss ge varandra förtroende i de uppgifter vi utför. Låt oss skapa mötesplatser som är fyllda av gemenskap, och låt kyrkan utstråla gemenskap. På så sätt kan vi bygga och på så sätt kan människor växa i sin tro. Med förtroende går vi framåt.

Victor Ramström

Snickare, ordförande i församlingsrådet i S:ta Birgitta församling och Kyrkorådets vice ordförande i Kalmar Pastorat.

POSK har inget emot dig Birgitta Axelsson Edström

KyrkanPosted by Victor Ramström 27 Nov, 2013 23:43

Denna bloggpost är ett svar på ett blogginlägg av Birgitta Axelsson Edström med rubriken ”POSK i Kalmar: Vad har ni emot mig?” Du kan läsa den här.

Jag vill börja med att meddela att POSK i Kalmar inte har något emot dig. Tvärtom välkomnar vi att du numera finns med som förtroendevald i Kalmar.

Låt mig ge lite bakgrundsinformation.
Under flera mandatperioder har POSK blivit "överkörda" av de två övriga nomineringsgrupperna i Kalmar. Trots att POSK förra mandatperioden hade 49.3% av rösterna så fick vi ta de poster som blev över när Socialdemokraterna och Borgerlig samling samarbetade. Och visst det är helt okej att göra så. Det som inte är bra med det hela är att man velat tysta ner detta utåt mot väljarna och har aldrig meddelat att man samarbetar.

Inför kyrkovalet i år pratades det mycket om att vi i nomineringsgrupperna skulle försöka att utse rätt person på rätt plats istället för att se prestigen, något som vi i POSK snabbt märkte var tomma ord.
När resultatet av detta kyrkovalet var klart så försökte vi att hitta grupper att samarbeta med. Något som gick bra till en början. Men när det började spridas lögner om oss i POSK så stod vi till slut själva. Istället för att ljuga så hade vi varit ärliga hela tiden och det är vi stolta över.

När valberedningen träffades så bestämdes att:
"När det gäller tillsättning av ledamöter och ersättare i kyrkorådet utgår man från principen att presidiet i kyrkofullmäktige inte ska sitta i kyrkorådet.” Detta finns att läsa i valberedningens protokoll.
En princip som vi ifrån POSK tycker är mycket viktig och har pratat om under en lång tid. Tyvärr valde majoriteten i valberedningen att bortse från sin egen princip.
Reservationen på sammanträdet med kyrkofullmäktige var alltså inte riktat mot dig personligen utan hade kommit upp oavsett vem i kyrkofullmäktiges presidie som blivit föreslagen att finnas med i kyrkorådet.

När det gäller ordförande i arbetsmiljöutskottet så är inte heller den reservationen riktad personligen mot dig. För fyra år sedan fick POSK och Lars Björk den ordförandeposten och han har under dessa år skött detta arbete utmärkt, blivit ordentligt utbildad och fått beröm från samtliga nomineringsgrupper och övriga inblandade i arbetsmiljöfrågor. Från POSK ser vi det som slöseri att kasta bort den kunskapen och engagemanget.
Jag vill återigen förtydliga att detta INTE är riktat mot dig personligen, reservationerna hade kommit oavsett vilken person som blivit nominerad.

Jag tycker att det är tråkigt att du inte varit uppmärksam och sett den stora sänkning av medelåldern som sker när POSKs ledamöter och ersättare kliver in i Ulfåsasalen när det är kyrkofullmäktige. Om det är någon grupp som har satsat på att föryngra så är det just POSK. Vi har 4 ledamöter och 2 ersättare i kyrkorådet, varav jag blivit vice ordförande och är 23 år. Den äldsta av dessa personer är 67 år, och medelåldern är 50 år. Dessutom 50/50 i förhållandet kvinnor och män.

Delvis med tanke på detta undrar jag var du har sett att vi utser äldre herrar till det ena uppdraget efter det andra? Tvärtom. I själva verket så är det den sida som du själv stödjer (Socialdemokraterna, Borgerlig Samling, ÖKA och ViSK) som utser äldre herrar till det ena uppdraget efter det andra. Detta finns att läsa i både protokoll till kyrkofullmäktige och kallelse till kyrkorådet.

Jag vill återigen belysa att ingen av de reservationerna som lämnats är riktad mot dig personligen, POSK har inget emot dig. Jag ser fram emot ett gott samarbete i kyrkorådet!

Victor Ramström
ordförande POSK i Kalmar Pastorat

Resultatet av valet

POSKPosted by Victor Ramström 05 Nov, 2013 23:47
I Kalmar har vi POSKare inte varit mycket värda de senaste mandatperioderna. När det kommer till att välja poster i början av mandatperioden så har man sett på oss som något som katten släpat in. Förmodligen för att vi alla är aktiva i församlingslivet, inte självklart har partipolitisk erfarenhet men trots det så har vi kunskap.

Vid valet 2009 var det tre nomineringsgrupper i staden: POSK, Borgerlig Samling och Socialdemokraterna. POSK fick 49,3% av rösterna, men det kunde ju inte bara vara så att vi kunde få några ordförande poster. Hur skulle det se ut? Att följa väljarnas tydliga signal, det går ju inte och det går ju inte heller att se till vem som har mest kunskap.
Istället slog sig på ett tidigare beprövat sätt Socialdemokraterna och Borgerlig Samling samman och knuffade bort POSK helt. Det skulle väljaren som röstade på sossarna veta om: att det i praktiken innebar en röst på Moderaterna. Och tvärtom. Tycka vad man vill om det, så gick det i allafall till men det är historia nu. POSK lyckades däremot få ordförandeposten i fyra utav fem direktvalda Kyrkoråd då.

Inför valet i år den 15 september. Så tillkom det ytterligare två nomineringsgrupper i Kalmar. Nu totalt fem stycken. Nya var ÖKA - Öppen Kyrka för all och ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan. Lika godtrogna som vi visat oss vara i Kalmar så hoppades vi på att få många röster och satsade stort. Talade inte så mycket om hur de andra nomineringsgrupperna brukade sammarbeta, vi visste ju inte hur de skulle göra i år. Nu vet vi... POSK minskade ner till 42,5% i valet men är fortfarande klart störst.
Det nyvalda Kyrkofullmäktige har nu hunnit samlas för både ett första och ett andra konstituerande sammanträde. Efter första mötet stod det klart att alla de 4 andra grupperna gått emot POSK. Röstetalen blev 15 mot 19. Borgerlig Samling och Sossarna gick in i valteknisk samverkan. Till stöd hade de ÖKA och ViSK.
Någonstans kan jag förstå att man kan göra såhär om det skulle handla om en mer kompetent kandidat till ordförandeposten i fullmäktige. Men när den andra sidan plockar fram ett svagare kort som under något år nu tidigare fått rycka in och visa vad han går för och resultatet inte är mycket att skryta med. Då undrar jag varför man överhuvudtaget ska ge sig in och bråka för sakens skull.
Det jag tycker mest illa om i denna konstruktion det är sveket mot väljarna. Vad säger personen som röstade på en grupp när dennes grupp nominerar någon från en annan grupp med helt skilda åsikter. Eller vad säger ÖKAs väljare när de samarbetar med partierna och inte de som lokalt står deras åsikter närmast, POSK. De enda som faktiskt har stått upp för sin sak mot väljarna är faktiskt POSK. Självklart har vi också försökt hitta lösningar till samverkan, men utan att lyckas. Eller för att uttrycka sig liknande vad en sosse som knappt visar sig i kyrkan gjorde efter att ha blivit nominerad till ersättare i ett nytt församlingsråd i Kalmar av Församlingsmötet: Nu har vi ett församlingsråd med enbart POSK-ledamöter. Vad är demokratin i det?
Till saken hör att alla inte alls tillhör POSK, men jag gillar definitionen. Sådana som går i kyrkan gissar jag att hon syftade på!

Hur som helst är nu många val gjorda här i Kalmar. Och jag vill passa på att tacka alla för det stöd och förtroende som jag fått. Särskilt vill jag tacka de 168 personer som kryssade mig till Kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat (Flest kryss i Kalmar!!) Stort Tack!
Ikväll blev jag vald till vice ordförande i det nya Kyrkorådet i Kalmar den kommande mandatperioden. Dessutom som förslaget från församlingsmötet var blev jag vald till ordförande i Församlingsrådet i S:ta Birgitta församling de kommande två åren.
Återigen Tack!
Bit för bit..

POSKPosted by Victor Ramström 22 Sep, 2013 23:02
Efter ett år av förberedelser med mycket arbete sista månaderna föll många av pusselbitarna på plats. I Kalmar har vi tillsammans hjälpts åt att få ett riktigt bra valarbete. POSKare har ställt upp och totalt packeterat 21 000 valbroschyrer med valsedlar. 8000 av dem har vi lagt i kuvert, som posten har delat ut. 22 personer har hjälpt till att bära ut resterande 13 000 exemplar i Kalmarbornas brevlådor. Något som har visat sig vara mycket uppskattat.
Tyvärr lyckades vi inte uppnå det mål som vi satte, i förra valet hade vi 49,3% och ville nu hamna över 50%. Preliminärt får vi 42,9% och blir fortsatt största grupp. Anledningen till att vi inte lyckades nå det höga målet är de två nya grupperna i staden som givetvis ökade konkurrensen om procenten. Så här i efterhand är vi givetvis nöjda!

Glädjande är att POSK ökade ordentligt i valet till Kyrkomötet och lyckades bli andra största grupp, det bådar gott för framtiden.

Även i valet till Stiftsfullmäktige i Växjö stift gick det bra och POSK ökade preliminärt med ett mandat till 8. Roligt efter det arbete som vi har lagt ner på att sprida POSK i stiftet. För de nya grupperna i stiftet gick det riktigt bra och de som funnits med tidigare lyckades behålla sin ställning som de största eller bland de största grupperna.

Det förberedande arbetet inför valet är ju givetvis över nu men istället går fasen in på ett förberedande arbete för att få alla poster på plats. Den viktigaste uppgiften för att få ett så bra arbete för kyrkan de kommande fyra åren som är möjligt. Bit för bit kommer allt bli klart och jag har goda förhoppningar att detta kommer bli riktigt bra.
Lycka till alla ni som nu arbetar med detta!

Varför denna smutskastning?

POSKPosted by Victor Ramström 13 Sep, 2013 16:56

I mycket utav den rapportering som massmedia har om Kyrkovalet är det ren smutskastning som pågår, de andra nomineringsgrupperna är si och andra är så. Nu senast i fredagens Barometern blir vi i POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) anklagade utav Socialdemokraterna för att vara Kristdemokrater allihop. Som POSKare är du fri att ha dina egna värderingar i de vanliga valen, men i kyrkovalet stödjer du en partipolitiskt obunden grupp. Jag är övertygad om att vi har medlemmar och kandidater som i ett vanligt val röstar på allt ifrån Vänsterpartiet till Moderaterna. Detta ser vi som POSKare inget problem med, därför att det är inte dina partiåsikter som är viktiga. Det är ditt engagemang i och för kyrkan.

Varför fokuserar inte fler grupper på sig själva och de visioner och frågor som de vill driva i kyrkan? Tyvärr finns det kandidater till kyrkovalet som inte är intresserade av att gå till kyrkan. Detta blir ju givetvis också ett problem när man ska prata om vad man vill i kyrkan. Det finns de som inte har tillräcklig kunskap för att kunna uttala sig.

Vi i POSK hämtar alla våra kandidater direkt ifrån församlingslivet och har kandidater genom alla generationer i livet. Genom att ha kandidater genom hela livet har vi också enklare och större vilja för att arbeta med visioner för kyrkan. Alla är lika viktiga, ung som gammal, det är tillsammans vi är starka. Vi vill i Kalmar arbeta för att göra kyrkan mer tillgänglig. Vi vill att gudstjänster och övrig verksamhet varieras på olika dagar och tider så att kyrkan finns där när du behöver. Vi tycker tillexempel att det är dags att i någon av våra kyrkor ha en Högmässa på söndag kväll. Vi vill skapa mötesplatser för människor i alla åldrar, där människor i gemenskap kan växa i tro eller hitta en tro. Vi vill att det glada kristna budskapet genomsyrar allt vi gör i våra församlingar. Vi vill satsa på långsiktigt lärande för alla åldrar. Dessutom vill vi ta ansvar som förtroendevalda och på ett ansvarsfullt sätt värna och modernisera Svenska Kyrkan i Kalmar.

De som styr kyrkan ska ha sin förankring och sitt engagemang i en församling. Sluta upp med smutskastning och börja istället tala om visioner för kyrkan!

Rösta på POSK 15 september.

Victor Ramström

POSK - Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan


Detta har jag skickat in till tidningen Barometern som en insändare. Och håller nu tummarna för att den kommer med innan valet.En ung lista!

POSKPosted by Victor Ramström 21 Aug, 2013 22:56
I lokal media har jag gång på gång läst under året hur svårt det är att få unga personer att ställa upp i Kyrkovalet. Nu senast i fredags hade Östran ett uppslag om kyrkovalet och återkommande var just att unga människor inte ställer upp i kyrkovalet. Detta har jag reagerat på och jag håller inte med.
I Kalmar har POSK 34 kandidater till kyrkofullmäktige. Medelåldern är 51 år. Hela 70% av listan är under 65 år. Våra tre första kandidater på listan är tillsammans 87 år. Vår yngsta kandidat är 18 år. Vår första kandidat på listan (Jag) är 23 år. 14 personer är under 50 år. 6 personer är under 30 år.
Statistiken kan göras lång men vi har helt enkelt kandidater genom alla generationer i livet. Och det är mycket viktigt att ha en bredd, det har vi. Dessutom är alla våra kandidater hämtade direkt ifrån församlingslivet, och det kära vänner, det tycker jag är det absolut viktigaste för att ställa upp i Kyrkovalet.

Rösta på POSK 15 september!

Idag var det en artikel i Östran med mig om just vår unga lista.

Valbroschyrer

POSKPosted by Victor Ramström 11 Jul, 2013 06:39

Det är ganska mycket förberedelser för kyrkovalet just nu. För tillfället anländer nytt material på löpande band. Det första som kom var POSKs valbroschyrer i Kalmar.

Det ligger mycket arbete bakom det enkla blad som sedan kommer skickas ut till alla hushåll i Kalmar pastorat. Offerter, layout, innehåll, bokning av tryckeri, kontroll av korrektur, och hämtning av broschyrer. Är bara några av de moment som har pågått under en längre tid.

Vi valde Lenanders som tryckeri och det har fungerat väldigt bra hela processen igenom. Det är ju ett pussel att få till hjälp med tryck såhär i semestertider. Men det hela visade sig bli mycket bättre än väntat.

Vi bokade sent och fick ett par veckor på oss att ha materialet färdigt för att vi skulle få det i början på augusti. Några dagar efter att materialet lämnats in till tryckeriet så var 22 000 exemplar redo för avhämtning. Och det med en broschyr som höll högre kvalitet än väntat. Bra jobbat Lenanders! (Ett plus i kanten är de snygga lådorna som tillfälligt har blivit inredning i mitt vardagsrum!)

Next »